Prvi srpski CNC brend.
  • Niš
  • Sub: 08:00 - 15:00
  • Ned: Ne radimo

AMTOOLS Niš - Brend od najvišeg poverenja

Informacije o zaštiti podataka

Obavešteneje o prikupljanju i zaštiti podataka koje izdaje Agromarket alati d.o.o

Poštovani u sedećem delu teksta želimo da Vas obavestimo o podacima koje koje prikupljamo kao i o Vašim pravima iz “Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012) prilikom korišćenja internet stranice www.amtools.rs.

1. Identitet pravnog lica koje je odgovorno za obradu podataka u skladu sa zakonom

Sve podatke prikuplja:

Agromarket Alati d.o.o
Železnička 7
18205 Niška Banja, Srbija

Rukovalac svih podataka je Mladen Manojlović i njega možete kontaktirati putem e-mail adrese: info@amtools.rs ili pozivom na broj 381607400592

2. Svrha prikupljanja i svrha dalje obrade podataka

Agromarket Alati d.o.o prikuplja, uz pristanak korisnika, lične podatke korisnika www.amtools.rs web sajta, koji su neophnodni za ostvarivanje poslovanja i ostvarivanja komunikacije (Ime, Prezime, Broj telefona, po potrebi adresa sedišta ili adresa ugovorene isporuke, e-mail, kao i drugi podaci za ostvarivanje kontakta).

Popunjavanjem kontakt formulara dajete saglasnost da Vaši osnovni podaci budu obrađeni u svrhu sklapanja poslovne saradnje i kontaktiranja i korespodencije.

Pored navedenih informacija, korišćenjem analitičke platofrme Google Analytics, pratimo protok i broj korisnika sajta, ali se ovi podaci ne smatraju ličnim podacima.

Agromarket Alati d.o.o u cilju ostvarivanja poslovnih kontakta koristi i javno dostupne informacije koje dobijamo obradom podataka koji se mogu naći na/u: internetu, raznim javno dostupnim registrima, belim i žutim knjigama i kontaktima koje dobijamo od naših poslovnih partnera.

Obradu podataka vršimo u cilju pružanja naših usluga u a sve u okviru ugovora s našim klijentima ili sprovođenja predugovornih obaveza ili po zahtevu klijenta.

Obrada podataka osobito se sprovodi radi:

  • Identifikovanja potencijalnog klijenta naših usluga i proizvoda,
  • Kontaktiranja i predstavljanja naših proizvoda,
  • slanja dokumenata i upoznavanja sa predugovornim i ugovornim obavezama.

3. Identitet lica koje obrađuje podatke – rukovalac podataka

Rukovalac svih podataka je Mladen Manojlović i možete ga kontaktirati putem e-mail adrese: info@amtools.rs ili pozivom na broj 381607400592

4. Obaveznosti i pravni osnov za prikupljanje podataka kao i dobrovoljnost davanja podataka i obrade

Sa interenet stranice www.amtools.rs prikupljamo sve Zakonom dozvoljene podatke I želimo da Vas obavestimo da ne prikupljamo i ne obrađujemo nikakve naročito osetljive podatke.

Informacije o našim klijentima u načelu prosleđujemo samo, ako to dopuštaju zakonske odredbe i ako je klijent odobrio.

Ostali primatelji podataka mogu biti one službe, za koje ste nam dali Vaše odobrenje za dostavu podataka ili nas oslobodili od odobrenja, ili one kojima smo zbog uvažavanja interesa ovlašteni dostavljati osobne podatke.

5. Prava koja pripadaju licu u slučaju nedozvoljene obrade?

Svim korisnicima interenet stranice www.amtools.rs pripadaju sva prava propisana Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012)

Sve prigovore možete poslati putem e-mail adrese na info@amtools.rs

Agromarket Alati d.o.o
Mladen Manojlović
Železnička 7
18205 Niška Banja
info@amtools.rs