Prvi srpski CNC brend.
 • Niš
 • Sub: 08:00 - 15:00
 • Ned: Ne radimo

Strug za metal predstavlja mašinu na kojoj se postupcima skidanjem strugotine dobijaju cilindrične površine, kada je struganje uzdužno, ili ravne površine, kada je struganje poprečno.

Komad koji rotira, tj. vrši glavno obrtno kretanje naziva se obradak. Kod struga, pomoćno kretanje izvodi alat za struganje.  

Univerzalni strugovi


strug za metal, uzdužno struganje
Uzdužno struganje

Obrada struganjem je postupak obrade materijala pre svega metala delova koji rotiraju.

Prema kvalitetu obrađene površine obradu struganjem delimo na grubu i finu obradu.

Kao što je već pomenuto, postoje dve vrste mašinske obrade na strugu i to:

 • Uzdužna i
 • Poprečna obrada.

Delovi koji se mogu izrađivati na strugu su:

 • vijci,  
 • osovine i vratila,
 • remenje,
 • čaure…

Glavno kretanje je definisano:

 • brzinom rezanja (m/min) i
 • brojem obrtaja predmeta obra

Pomoćno kretanje na strugu je definisano:

 • korakom (mm/o) i
 • brzinom pomoćnog kretanja (mm/min).

Može se reći, da su najbitniji elementi obrade struganjem brzina rezanja, korak i dubina rezanja.

Glavne operacije kojie se vrše struganjem su:

 • uzdužna obrada,
 • poprečna obrada,
 • izrada konusa,
 • izrada profila,
 • nerotaciono struganje,
 • izrada navoja,
 • izrada i obrada rupa i otvora.

Prema obimu proizvodnje, strugovi za metal se mogu podeliti na strugove za:

 • pojedinačnu,
 • serisjku i
 • masovnu proizvodnju.

Kod strugova, obrtno kretanje elektromotora se prenosi na glavno vreteno i predmet obrade. Ovaj prenos se ostvaruje preko izmenjive grupe zupčanika (kako bi se regulisala brzina). Pomoćno kretanje ostvaruje se preko prenosnika za pomoćno kretanje i mehanizma za pretvaranje obrtnog kretanja u pravolinijsko. Ovim principom alat, preko svog nosača ostvaruje pomoćno, pravolinijsko kretanje.

Univerzalni ili konvencijalni strugovi su strugovi namenjeni za obavljanje različitih proizvodnih operacija.

CNC strugovi i horizontalni obradni centri za metal

Kompjuterski upravljane alatne mašine za struganje (CNC strugovi) su savremene mašine koje se masovno koriste u proizvodnim mašinskim radionicama.

Rad na CNC strugovima zahteva stručna i obučena lica. To lice mora da poznaje rad na strugu, postupke, operacije kao i tehnologiju obrade struganjem.

Savremeni CNC strugovi mogu da se programiraju u:

 • specijalnim CAM paketima na računaru ili
 • u operativnom okruženju mašine.

Za Više informacijama o Esprit CAM paketima posetite

programiranje CNC struga, Esprit CAM
Esprit CAM Software

CNC strug za metal može da se koristi u sva tri oblika obima proizvodnje.

Ukoliko Vam je potrebna usluga mašinske obrade predlažemo Vam preduzeće Agromarket d.o.o Niš

strug za metal, Agromarket Nis
Agromarket d.o.o Niš – Mašinska proizvodnja