Prvi srpski CNC brend.
  • Niš
  • Sub: 08:00 - 15:00
  • Ned: Ne radimo

Mašine za obradu metala su uređaji koji imaju široku primenu u metaloprerađivačkoj idustriji.

Savremene mašine koje se koriste u mašinskoj industriji i namenjene su obradi metala kao i za izradu mašinskih delova masovno se koriste:

Prednosti CNC mašine za obradu metala

CNC mašine, u koje spadaju: CNC glodalice, CNC strugovi, CNC fiber laseri, 3D štampači, CNC abkant prese kao i ostale specijalne mašine za mašinsku obradumetala višestruko su isplativija investicija u dobu serijske i masovne proizvodnje.

CNC mašine mogu sa velikom preciznošću da obavljaju operacije obrade u velikom broju ponavljaja obradnog procesa.

U velikom broju slučajeva, ove mašine su potpuno automatizovane i zahtevaju minimalno angažovanje operatera.

To znači da savremene CNC mašine mogu samostalno da menjaju alate, vrše umeravanje i merenje kvaliteta obrade itd.

Za upravljanje radionicom za mašinsku obradu i izradu delova u kojoj se pretežno nalaze CNC mašine, neophodno je angažovanje inženjera mašinske obrade koji poznaje programiranje CNC mašine tj. operativnog okruženja mašine.

Prednosti konvencijalne mašine za obradu metala

Iako CNC mašine imaju veliki broj mogućnosti i lako se angažuju u radionici, one imaju manju fleksibilnost u poređenju sa konvencijalnim mašinama za mašinsku obradu metala.

Konvencijalne mašine se još dugo neće isključiti iz mašinske radionice. Fleksibilnost i malo vreme pripreme za mašinsku obradu, čine ih idealnim mašinama pri pojedinačnoj obradi metala i izradi delova. Put od ideje do realizacije posla pri korišćenju CNC mašina je duži nego na konvencijalnim mašinama.

Rad na konvencijalnim mašinama obavlja kvalifikovana i iskusna osoba koja posao obavlja prema zadatom tehničkom crtežu.

Primer iz prakse – Dobro uređena mašinska radionica za mašinsku obradu i izradu delova

Veoma dobar primer mašinske radionice i kojoj se svakodnevno obavljaju poslovi mašinske obrade metala je radionica domaćeg preduzeća Agromarket d.o.o Niš.

Veliki broj CNC i konvencijalnih mašina kojim upravljaju zaposleni za višedecenijskim iskustvom, čine ovu radionicu sposobnom za realizaciju svih projekata koje se javljaju u mašinskoj industriji.