Prvi srpski CNC brend.
  • Niš
  • Sub: 08:00 - 15:00
  • Ned: Ne radimo

Zašto je neophodna vrhunska obuka za CNC operatera?

Obuka za CNC operatera predstavlja savladavanje svih potrebnih veština za samostalno obavljanje poslova za rad na CNC mašini. U zavisnosti od upravljačke jedinice i namene CNC mašine, obuka za CNC operatera može se vršiti za rad na CNC strugu, CNC glodalici, CNC laseru ili bilo kojoj drugoj CNC mašini.

Ko je CNC operater?

obuka za CNC operatera, CNC operater

Obuka za CNC operatera – AMTOOLS Niš

 

To je osoba koja radi na CNC mašini, poznaje proces obrade, prati tok procesa, menja alate i komade i vrši kontrolu kvaliteta mašinske obrade.

Da bi osoba u potpunosti razumela šta podrazumeva karijera CNC operatora, važno je razumeti osnove računarske tehnologije numeričkog upravljanja i ulogu koju ona igra u današnjoj proizvodnom mašinstvu.

Proces CNC mašinske obrade počinje izradom CAD modela na osnovu tehničkog crteža. CAD dizajner koristi softver za projektovanje pomoću računara (CAD). CNC operater ili CNC programer mora prevede CAD crtež na CNC jezik unutar CNC mašine ili korišćenjem nekog post-procesora na u CAM okruženju. Ukoliko se crtež projektuje unutar CNC interfejsa, formira se program u CNC mašini koji se koristi za mašinsku obradu. Nakon što CNC operater instalira prilagođeni program u kontrolnu jedinicu mašine, ona može izvršiti simulaciju ili test obradu kako bi se videlo da li je program uradjen prema tehničkom crtežu.

Kao ponosni zastupnici AMTOOLS Niš za najbolje CAM programiranje preporučuje ESPRIT CAM Software.

U praksi, CNC operater je osoba koja vrši:

  • podešavanje alata i komada,
  • menja komade nakon završetka procesa obrade,
  • vrši umeravanja i kontrolu kvaliteta obrade,
  • prati proces mašinske obrade

Formalno obrazovanje i obuke za CNC operatera vrši se u obrazovnim ustanovama. Obuka zavisi od složenosti oblika mašinske obrade. AMTOOLS Niš je opremio CNC radionicu Tehničke škole “15. Maj” u Prokuplju.

Obuka za CNC operatera pri kupovini AMTOOLS Niš CNC mašine

AMTOOLS Niš nudi jedinstvenu obuku za CNC operatera pri kupovini bilo koje CNC mašine AMTOOLS Niš brenda. Vodili smo se iskustvom da je veoma teško steći kvalitetno i adekvatno obrazovanje za obavljanje poslova na CNC mašini pa smo odlučili da svim kupcima AMTOOLS Niš CNC mašina pružimo najbolju obuku za rad na CNC mašini. 

Mi pružamo neograničenu obuku za savladavanje rada na CNC mašini! Broj polaznika kod nas nije ograničen kao ni vreme izvođenja obuke.

AMTOOLS Niš pruža obuku sve dok vaš zaposleni u potpunosti ne savlada rad na CNC mašini. 

Obuku možemo vršini u našim ili vašim prostorijama.

Cena obuke ulazi u cenu mašine.