Prvi srpski CNC brend.
 • Niš
 • Sub: 08:00 - 15:00
 • Ned: Ne radimo

AMTOOLS NIš CNC Mašine – Najbolje rešenje uvek i na svakom mestu

CNC GlodaliceCNC Fiber LaseriCNC Strugovi

Kratak istorijat CNC mašina i prednosti upotrebe ovih mašina

Koncept mašinske obrade metala upotrebom kompjuterski upravljanih tehnologija teorijski su počele sa razvojem krajem 40 -ih i početkom 50 -ih godina prošlog veka. Masovni razvoj CNC mašina, kao i prva upotreba ovih tehnologija, počinje 60 – ih godina prošlog veka, pre svega u vojnoj industriji. Komercalizacijom i padom cene CNC komponenata pojavile su se prve kompjuterski upravljane mašine za obradu metala – CNC mašine.

Još u samom početku uvidela se velika prednost ovih mašina. CNC mašine karakteriše velika preciznost obrade, visoka tačnost izvršavanja ponavljaja operacija, velika stabilnost, bezbednije upravljanje kao i ogromna produktivnost. Pojava CNC mašina uslovila je pad cene mašinske obrade, dok su mnogi, kompleksni, oblici mašinske obrade sa 4 ili 5 nezavisnih obradnih osa postali svakodnevnica u brojnim proizvodnim kompleksima.

Stanje u Srbiji i zemljama bivše SFRJ

Industrijski razvoj Srbije u poslednjih 20 godina polako prati svetske i evropske trendove, iako sa malim zakašnjenjem, mašinska industrija Srbije i regiona uviđa značaj upotrebe CNC mašina nad konvencijalnim mašinama za mašinsku obradu metala.

Upotrebom CNC mašina, veliki broj srpskih kompanija, koje su svoje poslovanje bazirale na mašinskoj obradi metala, postaju konkuretne na tržištu. Nagla upotreba CNC mašina u Srbiji počinje krajem 80 – ih i početkom 90 – ih godina prošlog veka, da bi se intenzivirala nakon 2000.

Veliki broj CNC mašina, koje se nalaze u Srbiji, starije su preko 20 godina. Ovakve mašine za obradu metala imaju veliki broj radnih sati, imaju ograničene mogućnosti izvršavanja obrade zahtevnih mašinskih pozicija, sporu zamenu alata, komplikovano upravljanje… Vlasnici ovih zastarelih CNC mašina ne uviđaju poslovne gubitke zastarele tehnologije i uglavnom nisu konkurentni na tržištu. Sveukupni nagli razvoj CNC tehnologije učinio je upoređivanje konvencijalnih mašina za mašinsku obradu i CNC mašina novih generacija gotovo nemogućim.

AMTOOLS Niš je zbog svih okolnosti odlučio da tržištu Srbije i regiona ponudi visoko kvalitetne, moderne i pristupačne CNC mašine kako bi pomogao privredni razvoj.

Prednosti CNC mašine

Prednosti upotrebe CNC mašina prilikom mašinske obrade metala u poređenju sa konvencijalnim mašinama su brojne, mi žemo ovom prilikom izdvojiti samo neke od njih:

 1. Upotreba CNC mašina smanjuje troškove radne snage.

  Iskusni CNC programeri i CNC operateri su osobe koje razumeju CNC mašinu, način funkcionisanja i tehnologiju obrade. Nekada je za vrhunsku mašinksu obradu na CNC mašini neophodna jedna visoko obučena osoba. AMTOOLS Niš svim svojim klijentima pruža obuku za rad na bilo kojoj AMTOOLS Niš CNC mašini. AMTOOLS Niš tim razume da je situacija na tržištu rada takva da pored kvalitetne personalne obuke operateri i CNC programeri imaju poteškoća pri korišćenju mašina. AMTOOLS Niš ne uslovljava klijente na maksimalni broj krajnih korisnika mašine niit ih vremenski ograničava u smislu trajanja obuke.

 2. Velike serije – Vrhunski kvalitet mašinske obrade obrade

  S obzirom da se upravljanje CNC mašine vrši putem kompjutera, preko visoko kvalitetnih komponenata, repozicioniranje i tačnost obrade su dovedeni do visoke tačnosti kako bi se ostvarile strogo definisane tolerancije mašinske obrade. AMTOOLS Niš CNC mašine ispunjavaju sve standarde kvalitne mašinske obrade u kojoj se visoko vodi računa o ostvarivanju visoke preciznosti i tolerancija. AMTOOLS Niš CNC mašine su izbor najboljih.

 3. Izrada kompleksnih mašinskih delova

  Na CNC mašinama moguće je vršiti simulaciju realno projektovanog dela, zato se nekada iz procesa mašinske proizvodnje isključuje izrada prototipa. AMTOOLS Niš CNC mašine, pored velikog korisničkog interfejsa imaju i izbor mašina sa više obradnih osa, čime se otvaraju mogućnosti izrade kompleksnih delova iz jednog zahvata. Inženjer na CNC mašini unosi program prethodno izrađen u ESPRIT CAM paketu i pokreće mašinsku obradu.

 4. Nove CNC mašine su visokoefikasne mašine namenjene mašinskoj obradi metala i drugih materijala

  Na AMTOOLS Niš CNC mašinama moguće je vršiti mašinsku obradu svih dostupnih komercijalnih materijala, raznih legura, prohroma, crnog lima, plastike, aluminijuma…

 5. Fleksibilnost CNC mašine

  AMTOOLS Niš CNC mašine su moderne fleksibilne mašine sa najboljim komponentama na tržištu. Korisink brzo i lako prilagođava AMTOOLS Niš CNC mašinu novim poslovnim zahtevima. Sa našim mašinama korisnik se oseća sigurno da će sve nagel promene u mašinskoj obradi primeniti sa lakoćom i u najkraćem vremenskom roku. Nebitno u kojoj se vrsti mašinkse obrade ili proizvodnje nalazi Vaše preduzeće, AMTOOLS Niš CNC mašine su tu da isprate sve vaše zahteve